ប្រវត្តិ QC

ក្រុមហ៊ុនហ៊ូណានអឹមថាំមេនថេចខូអិលធីឌីមានឧបករណ៍ផលិតកម្មនិងរោងចក្រផលិតទំនើបប្រព័ន្ធធានានិងត្រួតពិនិត្យគុណភាពល្អឥតខ្ចោះប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងល្អឥតខ្ចោះបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធសេវាកម្ម។ រោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមាន
ឆ្លងកាត់វិញ្ញាបនប័ត្រ KOSHER អន្តរជាតិវិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគុណភាព ISO9001 និងការយល់ព្រម SGS ។ យើងក៏មានក្រុមជំនាញដើម្បីវេចខ្ចប់ផលិតផលផងដែរដូច្នេះអ្នកអាចទទួលទំនិញបានដោយសុវត្ថិភាពនិងរហ័ស។

20161117144943_75155